Main menu

 

Čo vybaviť na úradoch pred pôrodom a čo po pôrode?

30th dec 2015

Už v tehotenstve sa nevyhnete behaniu po úradoch. Takisto po pôrode vás čaká nejaké vybavovanie. Čo všetko je potrebné zariadiť pred pôrodom a čo po pôrode?

Pred pôrodom

Pregnant woman relaxing at home

Doloženie otcovstva – Pokiaľ nežijete v manželstve, s partnerom nie ste zosobášení, nezabudnite na úradné doloženie otcovstva. Teda v prípade že chcete, aby v rodnom liste dieťaťa bolo uvedené meno otca. Pre doklad o určenie otcovstva choďte na matriku miesta trvalého bydliska matky. Nutná je účasť oboch rodičov spolu. Predložiť musíte tehotenský preukaz, občiansky preukaz matky i otca, rodný list matky i otca nenarodeného dieťaťa. Obaja rodičia dostanú po jednom originále, jeden ostáva uložený na matrike.

Prehlásenie o mene dieťaťa– Pred pôrodom odovzdajte na matrike (ak rodný list vybavuje pôrodnica, je nutné vziať toto prehlásenie k pôrodu) vyplnený dotazník na meno dieťaťa. Lepšie zariadiť pred pôrodom, vyhnete sa potom po pôrode zbytočnému obiehaniu úradov. K tomuto dotazníku, ktorý musí byť podpísaný oboma rodičmi, priložte sobášny list (u detí narodených v manželstve), rodný list matky dieťaťa, príp. rozsudok o rozvode matky (u detí narodených mimo manželstva), súhlasné prehlásenie rodičov o určení otcovstva (u detí, u ktorých ste určovali na matrike pred pôrodom otcovstvo), rozsudok o rozvode matky (u detí narodených do 300 dní po rozvode). Všetky dokumenty musia byť originály, ešte lepšie overené kópie. Nemusíte sa tak báť, že by matrika odovzdané dokumenty stratila.

Výber pediatra – V pôrodnici budú chcieť vedieť, ktorý pediater bude preberať starostlivosť o novorodenca. Prvá poradňa prebieha asi tri dni po návrate z pôrodnice, niekde lekár jazdí na prvú poradňu priamo domov za bábätkom. Je preto potrebné kontaktovať pediatra ešte pred pôrodom. Stačí sa telefonicky dohodnúť či k nemu môžete s bábätkom chodiť. Pri výbere pediatra môžete dať na rady kamarátok a známych mamičiek v okolí. Pokiaľ máte vlastné názory na zdravotnú starostlivosť (očkovanie, podávanie antibiotík, homeopatia,..), zistite si, či vami vybraný pediater bude mať názory podobné. Takisto skontrolujte, či pediater, ktorého ste si vybrali, má uzatvorenú zmluvu s vašou zdravotnou poisťovňou.

Skontrolujte platnosť dokladov – Občiansky preukaz

Doklady k pôrodu – Uistite sa, že ste ich nestratili – sobášny list, rodný list, rozsudok o rozvode.

Peňažná pomoc v materstve – 6-8 týždňov pred pôrodom sa nastupuje na materskú dovolenku. Dávka peňažnej pomoci v materstve je dávka nemocenského poistenia. Nárok na ňu má žena, ktorá bola v posledných 2 rokoch pred pôrodom aspoň 270 dní účastná nemocenského poistenia, bola teda zamestnaná, na úrade práce alebo študovala. Žiadosť vystavuje gynekológ, žena ho odovzdá zamestnávateľovi a ten zašle na SSSZ. Peňažná pomoc v materstve sa poberá po dobu 28 týždňov. U dvojčiat či matiek samoživiteliek dlhšie.

Po pôrode

novorozenec

Rodný list – Po narodení dieťaťa už v pôrodnici dostane dieťa rodné číslo. V niektorých, hlavne menších okresných pôrodniciach, zaisťujú v spolupráci s matrikou daného mestského úradu rodné listy priamo na mieste, takže mamičky si už z pôrodnice odnášajú rodný list dieťaťa a po pôrode už nemusia behať po úradoch. Vo väčšine prípadov však rodný list musia vybavovať samy rodičia. Potrebovať budete sobášny list, občiansky preukaz (u nezosobášených rodičov prehlásenie o určení otcovstva a mena dieťaťa). Rodný list je krátko po príchode matky z pôrodnice doručený priamo domov alebo si ho rodičia vyzdvihnú na matrike danej mestskej časti či mesta, pod ktorú spadá daná pôrodnica.

Zdravotná poisťovňa – Dieťa je dňom narodenia automaticky poistené v zdravotnej poisťovni, v ktorej je poistená matka dieťaťa. Do 8 dní je nutné vykonať registráciu na okresnej pobočke danej poisťovne. K registrácii potrebujete rodný list dieťaťa.

Pôrodné – Pokiaľ máte nárok a žiadate o pôrodné, učiňte tak na príslušnom úrade štátnej sociálnej podpory v mieste trvalého bydliska, teda na úrade práce. Ak podávate žiadosť, zároveň musíte predložiť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Rodičovský príspevok – Matka, ktorá nemá nárok na peňažnú pomoc v materstve, žiada ihneď po pôrode o rodičovský príspevok.

Informujte pediatra o narodení bábätka – Už pred pôrodom ste si vybrali pediatra. Pri odchode z pôrodnice mu zatelefonujte a oznámte, že už je bábätko na svete. Dohodnite si s ním prvú návštevu, ktorá môže byť u vás doma, alebo i v jeho ordinácii. Pri prvej návšteve odovzdáte pediatrovi prepúšťaciu správu z pôrodnice a pripravíte si očkovací preukaz, kartičku poistenca a rodný list dieťaťa.

Informujte svojho zamestnávateľa o narodení dieťaťa – Na mzdovej učtárni budú chcieť vidieť a vybaviť kópiu rodného listu bábätka.

Gynekologická kontrola po šestonedelí – Lekár skontroluje stav pôrodného poranenia a hojenie. Dohodnite sa na možnostiach antikoncepcie.

Komunálny odpad – Narodené bábätko je nutné nahlásiť k platbe za odvoz komunálneho odpadu. Niektoré mestá poskytujú zľavu na viac detí. Zaujímajte sa o to na stránkach mestských úradov.

Pozrite sa tiež na veľký výber dojčenského obečenia a dojčenských potreb.

Prečítajte si ďalšie články na tému pôrod:

Mohlo by Vás tiež zaujímať

One comment on “Čo vybaviť na úradoch pred pôrodom a čo po pôrode?

  1. Pingback: Materská dovolenka 2019 | Blog Mimulo

Pridaj komentár

CzechSlovakia