Main menu

 

Rozhovor na tému – cvičenie rodičov s deťmi

1st nov 2018

Prinášame vám rozhovor s pani Angelikou Kováčovou, zakladateľkou združenia Babyfit, ktoré sa venuje vzdelávacím aktivitám v oblasti pohybu so zameraním prevažne na najmenšie deti.

Môžete nám na začiatok povedať niečo o sebe?

Ja som pedagóg súčasného tanca a veľa som pôsobila aj v oblasti umeleckého managementu. Po čase som začala hľadať v pohybe okrem umeleckého vyjadrenia aj iný zmysel. Anka Sedlačková – moja kamarátka a pedagogička na Vysokej škole múzických umení, začala v USA študovať pohybový systém Body-Mind Centering® (BMC®) a organizovala workshop o vývinovom pohybe. Ja som ho absolvovala aj s mojím, vtedy šesťmesačným, synom a táto práca ma veľmi zaujala. Anka neskôr zformovala skupinu mamičiek s malými bábätkami a to bol vlastne začiatok nášho občianskeho združenia Babyfit, ktoré sme spolu oficiálne založili v roku 2004. V súčasnosti v ňom pedagogicky pôsobí 13 pedagógov, z ktorých väčšina sú certifikovaní Pedagógovia vývinového pohybu dojčiat (IDME – Infant Developmental Movement Educator) v pohybovom prístupe Body-Mind Centering®.  Tento pohybový prístup  sa stal východiskom nášho metodického systému BabySoma®, ktorý sme na základe rokov skúseností vyvinuli. Okrem organizačnej a skupinovej práce s deťmi sa venujeme aj individuálnemu poradenstvu v oblasti vývinového pohybu a tiež pracujeme s deťmi so špeciálnymi potrebami a ich rodinami. Pod Ankiným vedením sme vytvorili aj vzdelávací program pre dospelých Vzdelávanie BabySoma®. Anka je jediný certifikovaný terapeut v pohybovom prístupe BMC® (BMC® Practitioner) na Slovensku a v súčasnosti študuje v certifikačnom programe, po ukončení ktorého sa stane učiteľom tohto prístupu. Toto všetko uvádzam aj preto, že prácu s malými deťmi považujeme za mimoriadne citlivú oblasť a ako pedagógovia sa na sebe snažíme neustále ďalej pracovať.

Čo také cvičenie s deťmi obnáša? Na čo je zamerané?

Aktivity v skupinách sú zamerané na podporu vývinu detí v danej vekovej kategórii. Prostredníctvom rôznych pohybových tém spojených s hudbou, pesničkami či riekankami, rodičom ponúkame tipy ako svoje dieťatko podporiť v tom, čím práve vývinovo prechádza. Rovnako dôležité je podporiť rodičov v porozumení jednotlivých vývinových fáz a súvislostí. Svoje dieťatko môžu pozorovať v  rôznych pohybových a spoločenských situáciách. Tiež im ponúkame príležitosť skúsiť si niektoré pohybové aspekty na vlastnom tele.  A v neposlednom rade ide o radosť z pohybu a príjemne stráveného spoločného času.

Sú tieto cvičenia rozdelené podľa veku detí?

Áno, snažíme sa formovať vekovo primerané skupiny. Čím sú deti menšie, tým je menšie aj rozpätie veku v rámci skupiny. Vždy vychádzame z vývinového obdobia daného veku, aj keď v určitom veku to môže zahŕňať veľmi rôznorodé spôsoby pohybu, ktoré sa v krátkom období menia. Napríklad v skupine desaťmesačných detí nájdeme deti, ktoré sa plazia, lozia po štyroch a niektoré už skúšajú aj samostatne chodiť.

Koľko mamičiek s deťmi máte v jednej skupinke?

Maximálny počet závisí aj od konkrétnych priestorových možností, keďže cvičíme na viacerých miestach. Vo vekovom rozpätí 3 – 6 mesiacov pracujeme vo formáte malých skupín, kde je maximum 6 – 7 detí. V starších skupinách je maximum 9 – 11 detí.

Ako často s danou skupinkou cvičíte?

S každou skupinou cvičíme raz do týždňa. Celý cyklus má 8 alebo 9 týždňov, vždy medzi cyklami je niekoľko týždňová prestávka. Práve primeranosť v intenzite stretnutí je pre nás veľmi dôležitá. Samozrejme pre deti má veľký význam stimulácia, no rovnako podstatný je aj čas pokoja, aby mohli prijaté stimuly spracovať. Aj pauzy medzi cyklami su potrebné, aby sa deti s rodičmi mohli k nám opäť tešiť, keďže väčšina z nich u nás cvičí dlhodobo.

Ako to znášajú samotné deti?

Našim hlavným zámerom je, aby sa deti spolu so svojimi rodičmi cítili u nás príjemne a v pohode. Práve v takej atmosfére dokáže dieťa plne rozvinúť svoj potenciál a učiť sa nové veci. Pre niektoré deti je už samotná prítomnosť ostatných výzvou a práve v takých chvíľach hľadáme spôsoby ako dieťa podporiť.

Čo je potrebné si na cvičenie priniesť?

Stačí prísť v pohodlnom oblečení a prezúvkach. Pre deti do jedného roku ešte využijete detskou deku a bavlnenú plienku.

Cvičíte iba v interiéri?

Áno, cvičíme v rôznych priestoroch na 6 miestach v Bratislave. Samozrejme by nás lákali aj pekné miesta vonku v prírode, ale z logistického hľadiska to nie je celkom reálne.

Ako sa k vám mamičky môžu pridať?

Ak majú záujem o naše pravidelné aktivity, je potrebné vyplniť prihlášku na webstránke www.babyfit.sk. My sa im potom ozveme, či máme miesto pre vekovú kategóriu ich dieťatka v lokalite, ktorú si zvolili.

Cvičia len mamičky alebo sa hlásia tiež oteckovia?

S niektorými deťmi chodia aj oteckovia alebo starí rodičia. Je to príjemné spestrenie a tiež to často zaujme aj iné deti.

Čím by ste mamičky motivovala k tomuto cvičeniu?

V súčasnosti počúvame z rôznych strán veľa odporúčaní a metód, ako deti vychovávať a pomáhať ich vývinovému rastu. U nás nájdu rodičia aj priestor na pozorovanie svojich detí,  hľadanie súvislostí psycho-motorického vývinu a formulovanie vlastných tém, ktoré sa u detí v jednotlivých vývinových obdobiach objavujú. A v neposlednom rade ide o spoločnú zábavu a radosť z pohybu a tipy na príjemné aktivity, ktoré môžu rodičia využiť s deťmi aj doma.

Čo na svojej práci milujete?

Práca s deťmi pre mňa znamená vzácnu príležitosť pozorovať jednoduchý a priamy svet, kde akcia vyvolá reakciu bez postranných úmyslov. Vidieť ako dokonale nás príroda vybavila a naprogramovala na spoznávanie sveta a zároveň aké jedinečné sú reakcie každého z nás. Byť svedkom úzkeho spojenia rodiča a jeho dieťaťa. Deti sú pre mňa neustálym zdrojom inšpirácie a obdivu.

Je niečo, na čo sme zabudli a rada by ste našim čitateľkám oznámila?

Myslím, že pre každého je rodičovstvo veľkou skúsenosťou a často prekvapujeme aj sami seba. Deti sú našimi učiteľmi a navzájom sa neustále ovplyvňujeme. Veľmi by som všetkým priala, aby si tento vzácny čas mohli užiť čo najviac.

 

Prečítajte si aj ďalšie rozhovory:

 

Mohlo by Vás tiež zaujímať

Pridaj komentár

CzechSlovakia