Main menu

 

Dievča alebo chlapec, čo je lepšie?

12th nov 2019

Dievča alebo chlapec, to je asi fuk … Znie v piesni jednej známej rozprávky. Ale je to skutočne pravda? Nezáleží na pohlaví? A možno len túžime po jednom o málinko viac ako po druhom… V podstate si nakoniec aj tak povieme to, čo hovoria všetci v okolí, že pohlavie nie je dôležité, hlavne nech je maličké zdravé… Ale čo keď predsa len na pohlaví záleží? Možno že áno. Možno sa chlapec bude lepšie vychovávať… Alebo dievča? A ako na počatie, keby sme si predsa len chceli vybrať?

Koho je teda ťažšie vychovávať? Máme z psychologického hľadiska nejaká mierky? Ak by sme mali viesť psychologický prieskum o výchove detí, výsledok by bol podľa všetkého zrejmý. Jednoducho každé dieťa je individuálna bytosť rovnako ako jeho rodičia a niekomu sa môže lepšie vychovávať chlapec, inému zasa dievča a záleží na osobitnom prístupe k výchove každého z nás. Avšak žena a muž sú už od narodenia dva protipóly, Venuša a Mars, opaky, ktoré sa priťahujú, dve nesúrodé zložky ľudskej existencie. Potom môže byť aj výchova detí opačného pohlavia, vďaka mužskému či ženskému elementu postupne zrejúcemu v detskej mysli, predsa len u jedného z nich náročnejšia. Pozrieme sa na výhody a nevýhody zmieňovaných pohlaví v bodoch a ich počatí.

Na počatie existuje vlastne celkom jednoduchá a múdra stratégia. A celkom vychádza. Mužské spermie sa delia na samičie a samčie. Chromozómy X a Y určujú, či sa narodí chlapec alebo dievča. Samčie sa rýchlejšie pohybujú, ale sú viac chúlostivé a umierajú do jedného dňa. Samičie sú pomalšie, ale prežijú aj 3 dni. Ak teda dôjde k styku tri dni pred ovuláciou, údajne už bude vajíčko oplodnené len samičou spermiou a z vajíčka sa vyvinie dievčatko. Naopak ak bude ovulácia do 24 hodín po styku, mali by doraziť k vajíčku samčie spermie skôr. A tiež je preukázané, že fajčiarkam či alkoholikom sa rodia viac dievčatká, pretože práve samičie spermie sú odolnejšie. Ale to len pre zaujímavosť, ako metódu určite neodporúčam. 🙂
Dievčatá – výhody vo výchove

 1. Sú pokornejšie, učenlivejšie a viac snaživé
 2. Majú sklony k entuziazmu
 3. Vedia načúvať
 4. Sú citlivejšie
 5. Majú už v prvých rokoch života nadelenú schopnosť empatie
 6. Menej prežívajú bolesť
 7. Rady sa rozvíjajú, sú viac otvorené
 8. Nechajú si poradiť, ľahšie prijímajú iné rozhodnutia
 9. Rodinné zázemie je pre nich dôležité, sú prívetivé
 10. Bavia ich typické ženské športy – napr. nakupovanie 😊

Nevýhody

 1. Sú hádavé, žiarlivé a urážlivé
 2. Sú krehké a zraniteľnejšie, viac snívajú
 3. Rady odporujú
 4. Sú náročnejšie a vyberavejšie, majú menšiu schopnosť adaptácie
 5. „Zdobí“ ich tiež tvrdohlavosť, plačlivosť a márnivosť

Chlapci – výhody vo výchove

 1. Bývajú rozumnejší a pokojnejší
 2. Majú sklony k logickému mysleniu
 3. Dokážu sa viac so všetkým „pobiť“
 4. Nie sú citovo závislí
 5. Väčšinou majú vždy zmysel pre humor
 6. Sú viac samostatní a zdatnejší
 7. Viac oplývajú talentom po fyzickej stránke
 8. Mávajú presne stanovené ciele
 9. Majú zmysel pre realitu
 10. Bývajú menej kritickí, sú pre praktickosť

Nevýhody

 1. Sú tvrdohlaví a súťaživí
 2. V škole sú viac leniví, netrpezliví a nesústredení
 3. Veľakrát sú arogantnejší a agresívni
 4. „Zdobí“ ich neústupnosť a netolerancia
 5. Neradi pripúšťajú vlastné chyby
 6. Bývajú menej zhovorčiví, trápi ich nepochopenie
 7. Sú uhýbaví a nedôverčiví
 8. Túžia po obdive a pozornosti
 9. Majú tendenciu všetko čo najrýchlejšie vyskúšať
 10. Ako deti radi riskujú, sú menej spoľahliví a radi utekajú od problémov aj od rodiny

Možno by sme toho našli viac, ale v súhrne sme popísali typické ženské a mužské vlastnosti. Viac sme sa zamerali na deti, ale v podstate sú nám určité rysy pováh už dané od narodenia a nezmenia sa. Z teoretického hľadiska by sa mali lepšie vychovávať dievčatká, ale ako to tak väčšinou v živote býva, tak prax sa veľakrát líši.

Mohlo by Vás tiež zaujímať

Pridaj komentár

CzechSlovakia