Main menu

 

Dula

17th máj 2017

Prinášame Vám rozhovor s pani Hanou Vaníčkovou, „dulou“, ktorej združenie českej duly má zastúpenie po celej Českej republike. Čo si pod pojmom Dula máme vôbec predstaviť? V čom spočíva práca duly? Na tieto a na mnoho ďalších nám pani Vaníčková odpovedala 🙂

 1. Kto je Dula?
  „Dula“ je výraz z gréčtiny, ktorý sa dnes používa pre špeciálne vyškolenú ženu, ktorá ponúka oporu rodiacej matke a jej rodine. Ťažiskovým bodom práce duly je sprevádzanie a poskytovanie najmä emocionálna podpora v tehotenstve, počas pôrodu a v šestonedelí.

 1. Aké charakterové vlastnosti by mala dula mať?
  Mala by byť predovšetkým schopná hlbokej empatie a naladenie sa na ženu, ktorú sprevádza. Empatia je človeku do veľkej miery daná a ešte ju možno dobre kultivovať a rozvíjať v rámci štúdia. Bez nej sa dula nezaobíde. Mala by byť schopná držať mlčanlivosť a byť dostatočne komunikatívna a prispôsobivá. Spolu so schopnosťou ženu nesebecky podporovať a byť v tomto období plne k dispozícii, by mala ísť tiež zručnosť sledovať svoje vlastné vnútorné procesy a zabrániť im, aby vstupovali negatívne do práce s klientmi. To je súčasť každej pomáhajúci profesie. Dula by si mala byť vedomá dobre hraníc svojej profesie. To už ale sme od charakterových vlastností trochu odbočili.

 1. Aký je rozdiel medzi pôrodnou asistentkou a dulou?
  Hlavný rozdiel je v tom, že pôrodná asistentka je zdravotníčka – odborníčka na fyziologické tehotenstvo, pôrod a šestonedelie. Kontroluje ženu v tehotenstve, vykonáva vyšetrenie, odporúča postup pri pôrode, môže „viesť“ nekomplikovaný tzv. Fyziologický pôrod. Viesť píšem úmyselne s úvodzovkami, pretože pôrod vedie v skutočnosti bábätko a jeho matka. Dulou sa žena stáva po absolvovaní kurzu pre duly a splnení určitých študijných povinností. Je teda vyškolenou ale nezdravotnickou podporou pre ženy v tehotenstve, pri a po pôrode. Dopĺňa prirodzene prácu pôrodnej asistentky a lekárov gynekológov.

 1. Aké vzdelanie je potrebné pre vykonávanie tejto činnosti?
  V Českej republike zatiaľ fungujú dve organizácie, ktoré činnosť dul zastrešujú a ich vzdelávanie sa líši. Ja pracujem v rámci Českých dul, ktoré majú dvojročný kurz. Účastníci v ňom prechádzajú tzv. sebeskúsenosťou, aby dokázali lepšie rozumieť tomu, čo zažívajú v bežnom živote aj počas svojej práce a mohli byť čo najlepšie pre svoje klientky. Túto časť výcviku považujem za kľúčovú a veľa nosnou pre ďalšiu prácu. Zároveň sa zoznamujú s praktickými témami ako tehotenstvo, pôrod, dojčenie, šestonedelie atď. Stať sa certifikovanou dulou môžu až po doložení kazuistík zo svojej práce s klientkami (pod dohľadom). Súčasťou skúšky je aj štúdium odporúčanej literatúry. Z toho môžete vidieť, že štúdium je pomerne dôkladné a dáva dule základ, z ktorého môže pri práci čerpať. České duly aj naďalej svoje členky vzdelávajú a podporujú.

 1. Kde všade sa s Vami môžu nastávajúce mamičky stretnúť?
  Najčastejšie chodia duly so ženami a ich partnermi k pôrodu do pôrodníc. Môžu ženy ale sprevádzať aj pri pôrodoch mimo zdravotníckeho zariadenia (vždy spolu s komunitnou pôrodnou asistentkou). Ďalej často organizujú kurzy predpôrodnej prípravy alebo ju ženám a ich partnerom poskytujú individuálne.
 2.  Aké služby ženám poskytujete?
  Ja osobne som momentálne hlavne mamička na plný úväzok. Mám ročného chlapčeka, a preto som musela činnosť výrazne obmedziť. Venujem sa tak prevažne starostlivosti o ženy, ktoré sú čerstvo mamičkami a stretávajú sa s touto veľkou zmenou. Druhou oblasťou, ktorej sa venujem, sú ženy, ktoré sa chystajú na pôrod a želajú si porodiť prirodzene. Spolu so svojou kolegyňou Šárkou Kučerovou (www.pocatkymaterstvi.cz) organizujeme podporné skupiny v rodinnom centre v Prahe. Než sa mi narodil druhý syn, lektorovala som kurzy pre tehotné a ich partnerov a sprevádzala ženy k pôrodom v pôrodniciach aj v domácom prostredí. K lektorovanej predpôrodnej príprave sa plánujem čoskoro zase vrátiť a veľmi sa na túto prácu teším.
 1. Ako dlho už prácu duly vykonávate?
  Na profesiu som sa začala pripravovať v roku 2012 a v ďalšom roku som odprevadila svoju prvú klientku k pôrodu.

 1. Kedy je najvhodnejší čas pre nastávajúcu mamičku sa kontaktovať s Vami ako s dulou?
  Dá sa povedať, že tehotná žena sa môže na dulu obrátiť v podstate hneď, keď cíti, že potrebuje podporu, sprevádzanie alebo napríklad informácie. Je dôležité nájsť takú dulu, ktorá je žene ľudsky príjemná a cíti sa s ňou bezpečne, a to môže niekedy znamenať, že sa zíde hneď s niekoľkými dulami. Všeobecne by som povedala, že najvyšší čas dohodnúť si sprievod k pôrodu a s dulou sa stretnúť na informačnom stretnutí je v druhom trimestri tehotenstva.

 1. Kde vás môžu mamičky nájsť?
  Väčšina dul má webové stránky, kde ponúka svoje služby. Mňa mamičky nájdu na www.handula.cz a tiež na webe mojej zastrešujúcej organizácie Českej duly www.mojedula.cz v zozname dul v regióne Praha. Ako u iných profesií býva najcennejšie osobné odporúčanie od spokojných klientiek.
 2. Je Vaša starostlivosť o nastávajúce mamičky nejako finančne ohodnotená?
  Áno, je to profesia ako každá iná a aj duly musia z niečoho platiť dane, bývanie a jedlo. Ceny si každá dula stanovuje podľa svojho uváženia a v regiónoch sa ceny môžu trochu líšiť. Obvyklý je napríklad pôrodný balíček, ktorý môže zahŕňať držanie pôrodnej pohotovosti, doprovod k pôrodu, predpôrodnú alebo popôrodnú schôdzku atď. Platí sa tiež za konzultačné stretnutia.
 3. Je možné nechať si preplatiť Vaše služby zdravotnou poisťovňou?
  Niektoré poisťovne sú schopné preplatiť napr. Predpôrodnú prípravu. Odporúčam ženám opýtať sa priamo na svojej poisťovni, na čo majú nárok. Skôr býva ochota preplácať služby pôrodných asistentiek ako dul.
 1. Aké výhody mamičkám vaša prítomnosť prináša?
  Z mojej skúsenosti sú ženy výrazne pokojnejšie, viac sústredené na seba, svoje bábätko. Sú informovanejšie, vedia čo potrebujú a ako chcú porodiť. Niekedy pomáham tak, že sa venujem ich partnerovi, odpovedám na jeho otázky, hovoríme o obavách. A tým opäť vzniká väčší priestor pre ženu, ktorá môže pustiť svoje starosti o to, ako to všetko zvládne jej muž.

 1. A ako na Vás reagujú oteckovia?
  K údivu veľmi dobre. Väčšinou rozumie tomu, že žena chce mať ženskú podporu a radi za takúto službu zaplatia. Vnímajú tehotenstvo, pôrod ako ženskú tému. Mám radosť z toho, koľko mužov sa teší na bábätko a nepodceňujú prípravu a žene doprajú, čo potrebuje. Nie, že by boli na druhej koľaji, ale zvyčajne je pre nich úľavné odovzdať niektoré záležitosti dule. Aj oteckovia majú svoje strachy. Dula je prospešná aj im.

 1. Ako hodnotíte súčasnú popôrodnú starostlivosť priamo v nemocnici?
  Popôrodná starostlivosť pripadá na oddelení šestonedelia, kam je žena väčšinou dve hodiny po pôrode premiestnená z pôrodnej sály, kde sa v optimálnom prípade zoznamovala so svojim bábätkom. Vo väčšine pôrodníc bohužiaľ ešte prevláda trochu skostnatelým režim, ktorý procesu vítania bábätka na svete, jeho zoznamovaniu s mamičkou, pomalé navykanie na dojčenie, vylučovanie atď. moc nepraje. Bábätká nefungujú podľa hodiniek, nedojčia sa v pravidelných intervaloch. Čas pre nich nič neznamená. Mamičky sa často snažia vyhovieť režimu pôrodnice a nie sú potom už toľko schopné načúvať potrebám dieťatka. Všetci novorodenci a mamičky potrebujú byť v tesnom fyzickom kontakte, spoznávať jeden druhého. Je to proces, ktorý je značne individuálny. Hlavnou potrebou je súkromie, kľud. Ako dula sa snažím pristupovať k novej rodine s rešpektom. Ako k potrebám mamičky, tak dieťaťa. Nedostatok individuálneho prístupu môže byť dôvodom, prečo ženy vyhľadávajú ambulantné pôrody alebo si pozývajú ako podporu do pôrodnice duly a svoje laktačné poradkyne. Myslím, že ste sa touto otázkou dotkla veľmi dôležitej a citlivej témy.
 1. Akú pomoc od Vás môžu mamičky očakávať po návrate domov z pôrodnice?
  Som pre ženu na telefóne pre prípad, že by chcela o niečom rozprávať, ponúkam tiež popôrodné návštevu. Môže prebehnúť u nej doma alebo aj niekde inde po dohode. Hovoríme o pôrode, o tom, ako zvláda dojčenia, starostlivosti o bábätko. Hľadáme cesty, ako všetko zjednodušiť a spríjemniť. Môžem ponúknuť svoje skúsenosti s starostlivosť o deti, s kontaktným rodičovstvom, nosením detí, bezplenkovou komunikačné metódou, s látkovými plienkami atď. Nič klientkám ale nenútim, je na nich, čo si zvolí ako pre nich a ich deti najlepšie. Keď sa objavia nejaké komplikácie, môžem žene odovzdať kontakty na ďalších odborníkov, ktorí by jej mohli pomôcť. Našťastie sa to takmer nestáva. Naša spolupráca šestonedelím končí.

 2. O koľko žien sa obvykle staráte?
  Toto je veľmi rôzne. Sú chvíle, kedy je klientiek menej a kedy ich je toľko, že ich dula musí odmietnuť z kapacitných dôvodov. Ak sa dula snaží aspoň čiastočne touto profesiou živiť, potom má prirodzene klientiek viac. Plánovaný termín pôrodu je stále len hypotetický dátum a zvyčajne sa bábätko narodí zhruba mesiac okolo tohto dátumu. Je teda vždy dobrodružstvo, kedy dula vyjde k pôrodu. Pre mňa osobne bolo maximum okolo štyroch klientiek na mesiac vzhľadom k ďalším pracovným a materským povinnostiam. Momentálne našimi podpornými skupinkami za zhruba dva roky prešli desiatky žien.
 3. Je niečo, čo by ste chcela odkázať nastávajúcim mamičkám?
  Aby sa nebáli hľadať a potom nahlas hovoriť, čo si želajú. Zvyčajne sa dajú nájsť možnosti, ako tehotenstvo prežiť v pokoji, ako svoj pôrod aj šestonedelie čo najviac priblížiť optimálnej predstave. Ak by som mohla niečo odporučiť, potom aby si s vybranou dulou dopredu čo najlepšie objasnili, čo pre nich môže urobiť – vyjasniť si vzájomné očakávania. A samozrejme želám, aby tehotenstvo, pôrod a vstup do materstva bol pre nich krásny a zmenilo im toto jedinečné obdobie život v pozitívnom smere, ako sa to stalo mne.

Prečítať si aj ďalšie zaujímavé rozhovory:

Pani Vaníčkové moc ďakujeme za krásny rozhovor 🙂

S prianím nádherného dňa

www.mimulo.sk

Mohlo by Vás tiež zaujímať

Pridaj komentár

CzechSlovakia