Main menu

 

Je potrebné deti chváliť?

5th feb 2016

Iste si pamätáte pocit šťastia, keď vás rodičia v detstve chválili. Správna a úprimná pochvala je pri výchove detí veľmi dôležitá. Deti majú omnoho väčšiu radosť zo zvládnutia úlohy či problému, že niečo dokážu samy, než z pochvaly. Pretože niektoré pochvaly sú kontraproduktívne. Dieťa túži po pochvale, nie po snahe zvládnuť problém. Ak však vieme, ako správne chváliť, nemusíme sa nežiaducich účinkov pochvaly báť. Pochvala, resp. správne formulovaná pochvala je pre dieťa výborná motivácia. Pochvalou dieťaťu prejavujeme záujem o ne samotné.

FotkyFoto_1052405_S

Ako správne chváliť?

Najpodstatnejšie je chváliť dieťa za snahu, odvahu a vynaložené úsilie. Jedine tak bude pochvala dieťa motivovať a zároveň prehlbovať záujem dieťaťa o danú činnosť. Ak je dieťa chválené za výsledok snaženia, nie za snahu a úsilie, nie je účinok pochvaly tak veľký, naopak môže dokonca dieťa prestať javiť záujem o danú činnosť.

Rozdiel medzi týmito pochvalami je v tom, čo oceňujú. Ak dieťaťu pochválite obrázok, ktorý nakreslilo (výsledok činnosti), nechválime dieťa, ale práve obrázok. Pokiaľ chceme pochváliť dieťa, musíme to vyjadriť inak. Oceňte dieťa za to, koľko času pri práci na obrázku strávilo, pochváľte ho za úsilie a snahu. A až potom môžeme pochváliť výsledok činnosti (teda obrázok).

Veľmi dôležité je takisto to, ako pochvalu formulujeme, akú má štruktúru. Najlepšie bývajú pochvaly zložené z niekoľkých kratších častí.

Dieťa by pochvalu nemalo vnímať ako dôkaz lásky. Dieťa milujeme bezpodmienečne, nemusí si pochvalu zaslúžiť. Nechválime dieťa z povinnosti, ani automaticky a rutinne. Omnoho lepšie je sa nad chválením zamyslieť. Nepoužívajte všeobecné frázy (Ty si šikovný! Ty si dobré dievčatko!). Pri chválení dieťaťa buďte konkrétni a hovorte o danej činnosti.

Pochvalu prispôsobte veku dieťaťa. Inak budete chváliť dvojročné dieťa a inak dieťa v puberte.

Little girl pushing a trolley

Závislosť na pochvalách

Áno, pochvala je dôležitá, ale dôležitejšie je, aby sa deti vedeli pochváliť samy, aby sa naučili nebyť na pochvalách závislé. Dieťa má mať radosť, má byť nadšené z podarenej práce, nie z pochvaly. Deti si majú byť isté samy sebou, majú si byť isté bezpodmienečnou láskou rodičov, ktorá nezávisí na tom, čo sa im podarí, či namaľujú pekný obrázok, či nosia samé jednotky, či sú pekné, či upracú izbu ….

Ide to bez pochvál?

Málokto si dokáže predstaviť vychovávať dieťa bez pochvál. Niektorí ľudia si myslia, že pochvalami sa šetriť nemá, čím viac ich bude, tým lepšie. Iní pochvaly vo výchove nepoužívajú. Namiesto pochvál a odmien deťom pomáhajú hľadať zmysel, prečo niečo robia. Napr. dieťa uprace izbičku nie preto aby bolo pochválené, ale preto, aby tam malo čisto a upratané a aby malo poriadok v hračkách. Preto títo rodičia dieťa nechvália za to, ako si pekne upratali. Namiesto toho deťom vyjadrujú povzbudenie, oznámia to, čo dieťa urobilo (Vidím, že si sám upratal hračky v izbe,…).

Nech je to tak či tak, všetci rodičia majú určite svoje dieťa radi. A je len na nich, aký spôsob výchovy si zvolia. Všetkým nám ide o rovnakú vec, vychovať z dieťaťa slušného šťastného človeka.

Mohlo by Vás tiež zaujímať

Pridaj komentár

CzechSlovakia