Main menu

 

Lesná škôlka

7th júl 2017

Iste ste už počuli o lesných materských školách. Ide o alternatívu ku klasickému predškolskému vzdelávaniu v materských školách. Lesné škôlky kladú dôraz na pobyt detí v prírode. Deti sa učia mimo školské triedy, priamo v prostredí prírody, v lese, na lúke, pri potoku… Každá takáto lesná škôlka má potom nejaké zázemie, jurtu, chatku či maringotku, kam deti chodia oddychovať a jesť. Deti z lesných škôlok netrávia celý čas len v lese, ale navštevujú aj rôzne kultúrne podujatia, divadlá a múzeá.

Lesné škôlky v Európe a na Slovensku

Prvé lesné škôlky začali vznikať v škandinávskych krajinách, odkiaľ sa rozšírili do celej Európy. Na Slovensku sa už pár rokov tiež objavujú. Základné myšlienky lesných škôlok sú jednoduché. A to dopriať deťom čo najviac pohybu v prírode za každého počasia, sledovať kolobeh roka priamo vonku a nie sa o ňom rozprávať len za oknom triedy, pracovať a hrať sa prevažne s prírodnými materiálmi, byť deťom skôr sprievodcom a partnerom než autoritou. Iste poznáte staré pravidlo, ktorým sa práve lesné škôlky riadia: „Nie je zlé počasie. Je len zlé oblečenie. „Rodičom je potrebné dopredu oznámiť, že deti prídu z vonku každý deň isto špinavé. Odpor niektorých rodičov ku špinavému oblečeniu, k zničeniu časti oblečenia a premočeniu topánok je nepríjemný pre pedagóga i pre dieťa, preto je dôležité si hneď na začiatku objasniť vzájomné očakávania v otázke oblečenia detí. Rodičia majú o lesné škôlky veľký záujem. Problémom býva skôr financovanie, a to že rodičia musia hradiť výrazne vyššiu sumu než v klasickej štátnej škôlke.

Lesné škôlky, zákony a vyhlášky

Lesné škôlky definuje školský zákon (č. 561/2004 Z. z. novelizovaný v máji 2016). „Za lesnú materskú školu sa považuje materská škola, v ktorej vzdelávanie prebieha predovšetkým vo vonkajších priestoroch mimo zázemie lesnej materskej školy, ktoré slúžia iba k príležitostnému pobytu. Zázemie lesnej materskej školy nesmie byť stavbou „. Konkrétnu podobu lesných MŠ opisuje vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy o predškolskom vzdelávaní (280/2016 Zb.). Vzdelávanie v lesných škôlkach prebieha rovnako ako v klasických materských škôlkach v súlade s dokumentom MŠMT (Rámcovým vzdelávacím programom).

Lesné škôlky bývajú kvôli hygienickým normám a ďalším predpisom vedené skôr ako „detské kluby“ zriaďované neziskovou organizáciou. Potom sa na nich nevzťahujú hygienické predpisy a nepodliehajú kontrolám Českej školskej inšpekcie ani krajských hygienických staníc. Ak nie sú lesné škôlky registrované ako organizácia starajúca sa o predškolské deti do štátneho registra poskytovateľov, čo je dobrovoľné, nemajú nárok na príspevky na prevádzku a platy pedagógov.

Zhrnutie – charakteristika lesných škôlok

  • Pobyt vonku za každého počasia po celý rok.
  • Nie je zlé počasie, len zlé oblečenie.
  • Zázemie je príležitostne využívané, vyhrievané prístrešie.
  • Trieda je tvorená max 15 deťmi a 2 dospelými.
  • Dôležitá je dobrá komunikácia medzi komunitou a rodičmi.
  • Nevyhnutná je vzájomná dôvera.
  • Vzdelávací program vychádza zo spontánnej hry a priamych skúseností detí.
  • Lesná škôlka rozvíja dieťa všestranne.

Pripraví lesná škôlka dieťa na školu?

Rodičia sa často obávajú, či lesná škôlka pripraví dieťa, ktoré väčšinu času trávi vonku v prírode, na školskú dochádzku. Prechod z klasickej materskej školy do základnej školy je pre každé dieťa veľkou zmenou, a to spôsobom práce, prostredím. Podľa štúdií a odborných prác častý pobyt v prírode dieťa nediskvalifikuje, ani nezanedbáva v príprave na prechod do základnej školy. Rovnako ako v klasickej MŠ sa aj v lesnej škôlke venuje pozornosť a zaraďujú sa činnosti zamerané na prípravu na základné vzdelávanie. Ide o rôzne pracovné listy, zaraďovanie „školských hodín“, kedy deti trávia krátky čas pri stole v interiéri. Tieto aktivity dieťaťu uľahčia prechod do nového prostredia a lepšie si privykne novému spôsobu práce. Dieťa v lesnej škôlke rozvíja hrubú aj jemnú motoriku, sociálne kompetencie, sebavedomie a sebapoňatie, kreativitu, vedomosti o prírode a ekológii.

Prečítajte si aj ďalšie články:

Pozrite sa tiež na veľký výber dojčenského oblečenia, u nás si určite vyberiete.

S prianím krásneho dňa
www.mimulo.sk

Mohlo by Vás tiež zaujímať

Pridaj komentár

CzechSlovakia