Main menu

 

Materská dovolenka 2019

9th okt 2018

Ako bude vyzerať materská dovolenka na Slovensku a polepšia si mamičky o nejakú tú korunku v novom roku? Spoločne s vami sa na to pozrieme.

V Česku aj na Slovensku predstavuje „materská“ dávku, ktorá vyplýva zo zdravotného poistenia. Najväčší rozdiel v porovnaní s ČR je spôsob výpočtu a dĺžka vyplácania – mamičky na Slovensku totiž dostávajú o niečo vyšší príspevok po dlhšiu dobu.

Ako sa určuje výška materskej dovolenky na Slovensku?

Výška materskej závisí na výške predchádzajúceho príjmu mamičky. Od mája 2017 predstavuje príspevok 75% denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ). Slovenské mamičky, ktoré poberajú materskú, sa môžu dostať až na úroveň veľmi blízku ich čistému príjmu pred nástupom na materskú dovolenku.

Kto má na dávku nárok?

Základnou podmienkou, aby mohla byť poskytovaná materská dávka, je zdravotné poistenie. Je nutné, aby mamička bola v období dvoch rokov pred pôrodom aspoň 270 dní poistená.

To znamená, že žena sama alebo jej zamestnávateľ platí poistné na zdravotné poistenie. Nie je nutnou podmienkou platiť poistenie 270 dní nepretržite. Stačí 270 dní v priebehu 2 rokov pred pôrodom.

Podobne ako u nás, tak aj v susednej Českej republike je materská dávka, ktorá vyplýva zo zdravotného poistenia zamestnankyne. Poskytuje sa len tým mamičkám, ktoré boli poistené u svojej zdravotnej poisťovne aspoň 270 dní v uplynulých dvoch rokoch pred nástupom na materskú dovolenku. Podmienky nároku na materskú sú identické ako v Česku.

Dĺžka vyplácania materskej dovolenky na Slovensku

V súvislosti s pôrodom a so starostlivosťou o narodené dieťa je na Slovensku mamičke vyplácaná materská po dobu 34 týždňov. Mamičke samoživiteľke prináleží vyplácanie príspevku v dĺžke 37 týždňov a mamičke, ktorá porodila súčasne dve alebo viac detí, je príspevok vyplácaný po dobu 43 týždňov.

Ako si zažiadať o príspevok na Slovensku?

Na Slovensku vypláca peňažnú pomoc v materstve Sociálna poisťovňa. Žiadosť o materskú je dokument Sociálnej poisťovne, ktorý tehotnej žene vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia (nie je voľne k dispozícii) spravidla na začiatku ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Žiadosť o materskú sa odovzdáva zamestnávateľovi v prípade, že je žena zamestnaná. Ak podniká, tak žiadosť odovzdá priamo Sociálnej poisťovni.

Zatiaľ pre rok 2019 nie sú vedené žiadne zmeny týkajúce sa materskej dovolenky, ale bude sa jednať o zvýšenie rodičovského príspevku obdobne ako v Českej republike. Ale v súčasnosti sa všetko iba prerokováva. Tak snáď sa aj mamičky na Slovensku dočkajú nejakej príjemnej zmeny, keď už je aj tak pre každú ženu materská dovolenka veľmi náročnou skúsenosťou.

Prečítajte si aj ďalšie články:

S prianím pekného dňa
Mgr. Daniela Fruhwirtová-Hradská
www.mimulo.sk

Mohlo by Vás tiež zaujímať

Pridaj komentár

CzechSlovakia