Main menu

 

Najčastejšie chyby rodičov. Spoznávate ich?

26th mar 2019

Výchova detí nie je vôbec jednoduchá záležitosť a byť správnym rodičom je najnáročnejšia úloha, aká existuje. Môžeme byť dobrým rodičom, aj keď robíme chyby? Samozrejme. Aj s chybami sme sa predsa stali rodičmi a takých nás deti berú. Dôležité je byť s nimi, tolerovať aj ich chyby a zahrnúť ich starostlivosťou a láskou. Ale sú chyby, ktoré robíme často a mali by sme sa im vyvarovať. Ktoré to sú?

Neschopnosť sa ospravedlniť

Keď dieťa urobí chybu, okamžite chceme jeho priznanie a ospravedlnenie a chceme, aby bolo pravdovravné a čestné. Ale deti sú predsa naším zrkadlom. V prvom rade sa teda musíme zamerať sami na seba. Mali by sme si vedieť priznať chybu a mali by sme sa zvládnuť dieťaťu ospravedlniť. Ak vieme, že sme ho kárali neprávom, musíme to vedieť priznať. Len tak deti spoznajú, že ospravedlnenie je súčasťou dobrých vzťahov nielen v rodine. Ospravedlnenie by malo byť úprimné. Len tak je možné vychovať z nich čestných dospelákov. Avšak ak vieme, že sme ich trestali právom, aj keď neprimerane, neospravedlňujme sa. Deti potom svoj omyl nepochopia.

Nezhody vo výchove

Zhodnúť sa na výchove s partnerom nie je vôbec jednoduché. Každý rodič preferuje trochu iný štýl výchovy. To je úplne normálne. Ale zlá a chybná je nejednotnosť v názoroch. A to si deti čoskoro všimnú, a takisto to vedia poriadne využiť.

Zlé nastavenie povinností a úloh

Nič sa nemá preháňať, a to ani čo sa týka povinností. Deti by sme nemali zahŕňať mnohými povinnosťami a úlohami, deti si musia užiť predovšetkým hru, musia vedieť, že svet je zábavný a že stojí za to ho žiť. A k tomu ich musíme viesť. Ale zároveň ich učiť zodpovednosti, takže nejaké úlohy mať musia. Napríklad záujmový krúžok, čo ich bude baviť a pod. Nesmieme to ale preháňať ani so záujmovými činnosťami. Deti by určite nemali mať zaplnené každé popoludnie. Skôr si musíme nájsť čas sa s nimi porozprávať alebo môžeme podnikať spoločné aktivity, na ktoré často nemáme čas alebo na nich zabúdame. A práve náš čas potrebujú deti zo všetkého najviac.

Podceňovanie alebo veľké nároky

Aj v tomto prípade rozlišujeme dva extrémy. Na jednej strane sú rodičia s ich večným: „to by si ešte nezvládol/a“, na tej druhej zase rodičia s prehnane veľkými nárokmi, ktorí sú presvedčení, že: „to by si už mal/a dávno vedieť“. Oboje je samozrejme zle. Deti nepodceňujme, ale zároveň po nich nechcime nemožné. Berme vždy na zreteľ nielen vek svojho dieťaťa, ale aj jeho emocionálnu vyspelosť a schopnosti. Čo zvládne jeden potomok v piatich rokoch, môže druhý dokázať až o dva roky neskôr a naopak.

Prehnané tresty

V minulosti sa veľmi často uplatňovala tvrdá výchova, kedy telesné tresty neboli ničím výnimočným. Od týchto praktík sa už síce upustilo, rodičia však často svoje deti trestajú rôznymi spôsobmi aj dnes. V niektorých prípadoch sú možno tresty na mieste, dajme si však pozor na ich početnosť. Častým trestaním môžeme nevratne stratiť dôveru svojich detí. Myslime tiež na to, že trest a miera previnenia by mali byť v priamej úmere. Nikdy neukladajme veľké tresty za drobné prehrešky.

Voľná výchova

Opakom tvrdej výchovy a telesných trestov je zase veľmi voľná výchova. Ale ani tá deťom príliš nesvedčí. Stanovme vlastným deťom pravidlá a určite im neplňme všetko, čo im uvidíme na očiach. Pre ich ďalší vývoj je naše „nie“ nevyhnutné, aj keď v danú chvíľu asi s nami súhlasiť nebudú.

Niekedy je veľmi ťažké nájsť správnu cestu vo výchove, pretože na každé dieťa platí niečo iné. Ale mali by sme sa skúsiť vyvarovať častých chýb a deti viesť vlastným príkladom. Aké chyby robíte vo výchove vy?

Prečítajte si aj ďalšie články:

S prianím pekného dňa
www.mimulo.sk

Mohlo by Vás tiež zaujímať

2 comments on “Najčastejšie chyby rodičov. Spoznávate ich?

  1. Pingback: Chyby, ktorými rodičia ničia správny pohybový vývoj dieťaťa | Blog Mimulo

  2. Pingback: Starostlivosť, na ktorú naše deti nezabudnú | Blog Mimulo

Pridaj komentár

CzechSlovakia