Main menu

 

Prečo deťom škodí počítač

11th aug 2017

Moderné technológie sa stále vyvíjajú, sú súčasťou života väčšiny rodín a zasahujú dokonca aj do života detí. Pre naše životy môžu byť prínosné a potrebné, avšak je potrebné zvážiť, v akom rozsahu ich budeme používať a či ich používanie povolíme malým deťom. Tým môže totiž časté hranie sa s mobilmi, tabletmi a počítačmi trvalo poškodiť zdravie a spôsobiť rôzne problémy.

Rodičia dbajú na bezpečnosť svojich detí. Strážia, aby sa dieťa neoparilo, aby sa nezamklo samotné v aute a pod. Avšak bez obáv dieťaťu zveria tablet, mobil alebo počítač, väčšinou z toho dôvodu, aby sa dieťa na chvíľu zabavilo a oni mali chvíľu čas na niečo iné. Odborníci sa však zhodujú na tom, že deti do dvoch rokov by vôbec nemali prísť do styku s modernými vymoženosťami (tabletmi, počítačmi, smartphónmi, ..).

Deti nedokážu porozumieť hovorenému slovu

Dnešné deti mnohokrát neporozumejú bežnému rozprávaniu rozprávky, zato s počítačmi a modernými technológiami to vedia náramne. Pri počúvaní rozprávky musí mať dieťa rozvinutú predstavivosť, čo pri sledovaní tabletu a televízie nemusí. Tam všetko vidí. A tak ak rodičia deťom nečítajú, môžu im zakrnúť príslušné centrá mozgu. Mnoho detí nedokáže vnímať hovorený prejav, ak ho nesprevádza obraz. Ak je dieťa zvyknuté počúvať rozprávku a zároveň sledovať obraz na televízii, počítači či tablete, tak je to zlé. Také dieťa potom nie je zvyknuté spracovávať zvukové informácie. Má problém ich vstrebať a sústrediť sa na ne.

Pracovníci pedagogicko-psychologických poradní a detskí neurológovia, u ktorých problémoví školáci končia odhadujú, že ťažkosti s koncentráciou na hovorené slovo má až 20% dnešných prváčikov. A u niektorých pretrvávajú problémy až do dospelosti. Problém môže byť dokonca hlbší. Moderná technika totižže spôsobiť ďalšie komplikácie, ako sú problémy s pamäťou, abstraktným myslením, či dokonca so zažívaním.

Detský mozog

Dnešné deti sú zvyknuté vnímať veľmi povrchne, nesústredene a krátkodobo. Dané je to tým, že nie je dostatočne stimulovaná časť spánkového laloku, ktorá súvisí so sluchom, a potom druhá časť spánkového laloku, ktorá súvisí s pamäťou. Namiesto toho deti zapájajú len tú časť, kde sa spracováva zraková informácia, alebo sa stimulujú obe centrá cez zrak a sluch súčasne. To vedie k tomu, že deti potom majú problém robiť veci poriadne a doťahovať ich do konca. Problémy môžu mať s počúvaním, pamäťou a abstraktným myslením.

Tieto ťažkosti by malo síce dieťa s pribúdajúcim vekom prekonať, ale je to zložité. Podobne ako napríklad s cudzími jazykmi. Keď sa ich naučíte v nízkom veku, viete ich dobre. Naučiť sa niečo v neskoršom veku potom vyžaduje väčšie úsilie. Tak je to aj s vnímaním hovoreného slova bez obrazu.

Nedostatočné vyvinutie svalov

Časté hranie sa s dotykovými mobilmi a tabletmi môže malým deťom poškodiť správnu funkčnosť prstov a rúk. Problémom je, že pri manipulácii s dotykovými prístrojmi dieťa využíva iba niektoré prsty, nie celú ruku. Dochádza tak k nedostatočnému vybudovaniu svalovej hmoty, ktorú budú v budúcnosti potrebovať, napríklad pri písaní. Čím viac deti v predškolskom veku používajú moderné technológie a obmedzujú tak klasické aktivity ako maľovanie, hranie sa s kockami, o to viac majú ochabnutú svalovú hmotu na rukách.

Sledovanie rozprávky a jedlo

že ovplyvniť vývoj dieťaťa skutočnosť, že sa dieťa pri jedle pozerá na rozprávku alebo surfuje na internete? Odpoveď je áno. Doba obeda by mala byť chvíľa, kedy sa dieťa sústredí len na jedlo. Akákoľvek iná činnosť je nežiadúca. Deti by sa nemali učiť, že pri akejkoľvek domácej činnosti beží audiovizuálna stimulácia. Nervová sústava je nadradená sústave tráviacej. Dieťa teda sleduje pri obede rozprávku a prijatú potravu tak nemusí dostatočne stráviť. Môžu potom vznikať poruchy tráviaceho traktu (pálenie záhy, zažívacie ťažkosti a pod.). Dieťa by sa na jedlo, jeho vzhľad, chuť i vôňu malo sústrediť.

Ako dopriať deťom moderné technológie, aby to bolo tak akurát?

Dnešní rodičia majú potrebu vybaviť dieťa modernou technikou. V súčasnej spoločnosti je to bežné, praktické a normálne. Malo by sa k tomu však pristupovať s rozumom. Už len z dôvodu prebytku vlnových frekvencií, ktoré nás celodenne obklopujú. Predpokladá sa, že vplyv frekvencií môže mať súvislosť s pozornosťou a kvalitou spánku.

Odborníci radia rodičom, aby svoj čas trávili s deťmi a úplne bez modernej techniky. Deťom je síce dobré dopriať prístup k moderným technológiám, ale zároveň je nutné im k tomu vštepiť aj dobré návyky v podobe dostatku pohybu a iných intelektuálnych a športových aktivít.

Prečítajte si aj ďalšie články o výchove detí:

S prianím krásneho dňa
www.mimulo.sk

Mohlo by Vás tiež zaujímať

Pridaj komentár

CzechSlovakia